Spojmix plus | Nový asfaltový koberec

Referencie Nový asfaltový koberec

Popis projektu

Po vybúraní  poškodeného a zvetralého asfaltového koberca sa upravili a začistili hrany obrubníkov a zarezali budúce napojenia na existujúci starý asfalt, následne bola prevedená penetrácia a samotná ručná pokládka v minimálne potrebnej hrúbke, hutnenie valcom a vibračnou doskou, začistenie a finálna úprava...