Spojmix plus | Kontakt
Kontaktujte nás
Adresa

Office:
Košická 344, 044 31 Kostoľany nad Hornádom


Sídlo:
Spojmix plus s.r.o.
Družstevná pri Hornáde
Okružná 221/2A
044 31
Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 37526/V
IČO: 48197556
DIČ: 2120085682
IČ DPH: SK2120085682

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4803 7763
SWIFT: TATR SKBX
Kontakt:
Ing. Ján Hudák
Konateľ
Mob.: +421 917 895 113
Email: janhudak@spojmix.sk

Ing. Ľuboš Liščinský
Konateľ
Mob.: +421 905 176 547
Email: lubosliscinsky@spojmix.sk

Mgr. Katarína Bokomlašková
Asistent
Mob.: +421 908 825 659
Email: spojmix@spojmix.sk